Romániai jogszabályok
Európai Uniós jogszabályok
Nemzetközi jogszabályok
Letöltések
 

 

Európai Uniós JogszabályokAz Európai Parlament és a Tanács 2004/48/EK irányelve a szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/hu/dd/17/02/32004L0048HU.pdf

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/95/EK irányelve (2008. október 22.) a védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (kodifikált változat) (EGT-vonatkozású szöveg)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:299:0025:0033:HU:PDF

A Tanács 207/2009/EK rendelete (2009. február 26.) a közösségi védjegyről (kodifikált változat)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:078:0001:0042:HU:PDF

A Bizottság 2868/95/EK rendelete a közösségi védjegyről szóló 40/94/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1995R2868:20080310:HU:PDF

A Bizottság 2869/95/EK rendelete (1995. december 13.) a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalnak (védjegyek és formatervezési minták) fizetendő díjakról

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/hu/consleg/1995/R/01995R2869-20051022-hu.pdf

A Bizottság 355/2009/EK rendelete (2009. március 31.) a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalnak (védjegyek és formatervezési minták) fizetendő díjakról szóló 2869/95/EK rendelet, valamint a közösségi védjegyről szóló 40/94/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 2868/95/EK rendelet módosításáról

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:109:0003:0005:HU:PDF

A Bizottság 216/96/EK rendelete (1996. február 5.) a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) fellebbezési tanácsainak eljárási szabályzatáról

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/hu/consleg/1996/R/01996R0216-20041227-hu.pdf